top of page

Agile Collaboration

Public·102 members
Charles Long
Charles Long

Desanka Maksimović - Priča o Raku Krojaču: Kako je Rak Krojač sašio najlepša odela za riblju zabavu


<h1>Priča o Raku Krojaču - Desanka Maksimović: Jedna od najlepših bajki srpske književnosti</h1>


<p>Priča o Raku Krojaču je bajka koju je napisala Desanka Maksimović, jedna od najpoznatijih i najvoljenijih srpskih pesnikinja. Ova bajka je deo zbirke "Zagonetne priče", koja je objavljena 1967. godine i sadrži 12 bajki za decu i odrasle.</p>
prica o raku krojacu tekst desanka maksimovic<p>Priča o Raku Krojaču je bajka o vrednom i nesrećnom rakoviću, koji je bio čuven po svom zanatu šivenja odeće za sve stanovnike reke. On je živeo pod velikim belutkom sa svojim sinovima, koji su mu pomagali u poslu. Jednog dana, ribice iz vira reše da prirede zabavu na mesečini i zamole Raka Krojača da im sašije nove haljine. Rak Krojač pristane i počne da pravi prelepa odela od rečnog bisera, sedefa, šarenog peska i srebra. Međutim, dok je on radio, neka deca koja su lovila rakove ga uhvate i odnesu u torbi. Tako Rak Krojač zauvek nestane iz reke, a njegovi sinovi i svi drugi stanovnici reke ga žale i plaču za njim.</p>


<h2>Priča o Raku Krojaču - Desanka Maksimović: Poruka i simbolika bajke</h2>


<p>Priča o Raku Krojaču je bajka koja ima duboku poruku i simboliku. Ona govori o vrednosti rada, ljubavi, žrtve i poštovanja. Rak Krojač je primer vrednog i poštenog radnika, koji je svojim umećem zadovoljavao potrebe drugih i sticao njihovo poštovanje. On je takođe primer brižnog i ljubaznog oca, koji je voleo svoje sinove i učio ih svom zanatu. On je na kraju žrtvovao svoj život za svoj posao i svoje klijente, jer nije hteo da ih razočara.</p>


<p>Priča o Raku Krojaču je takođe bajka koja ima bogatu simboliku. Rak je simbol dugovečnosti, mudrosti i zaštite. On ima tvrd oklop koji ga štiti od spoljnih uticaja, ali i oštre makaze koje mu služe kao oruđe za rad. Rak se kreće unazad, što simbolizuje vezu sa prošlošću i tradicijom. Rak takođe menja svoj oklop tokom života, što simbolizuje promenu i obnovu. Rak Krojač je dakle simbol veštine, istrajnosti i prilagodljivosti.</p>


<h3>Priča o Raku Krojaču - Desanka Maksimović: Zašto čitati ovu bajku?</h3>


<p>Priča o Raku Krojaču je bajka koju treba čitati iz više razloga. Prvo, to je bajka koja nas uči o važnosti rada, ljubavi, žrtve i poštovanja. Ona nas podseća da cenimo one koji nam pomažu i da im se zahvalimo na njihovom trudu. Ona nas takođe uči da budemo vredni i pošteni u svom poslu i da ga radimo sa ljubavlju. Drugo, to je bajka koja nas zabavlja i oduševljava svojom lepotom i maštovitošću. Ona nas vodi u čarobni svet reke, gde se događaju neobične stvari i gde upoznajemo razne likove: ribice, žabe, zmije... Ona nam pokazuje kako se može napraviti predivna odeća od prirodnih materijala i kako se može uživati u mesečini i muzici. Treće, to je bajka koja nas obogaćuje svojom porukom i simbolikom. Ona nam otkriva značenje raka kao simbola i njegovu povezanost sa našim životom. Ona nam takođe pokazuje kako se može prevazići nesreća i kako se može naći uteha u sećanju na voljene osobe.</p>


<p>Zato čitajte Priču o Raku Krojaču - Desanka Maksimović i uživajte u jednoj od najlepših bajki srpske književnosti.</p>


<h4>Priča o Raku Krojaču - Desanka Maksimović: Analiza likova i radnje bajke</h4>


<p>Priča o Raku Krojaču je bajka koja ima zanimljive i raznovrsne likove i dinamičnu radnju. Glavni lik je Rak Krojač, koji je predstavljen kao vredan, pošten, ljubazan i nesrećan raković. On je majstor svog zanata i uživa u svom poslu, ali je i veoma skroman i nesebičan. On ne traži mnogo za svoj rad, već samo ono što mu je potrebno za život. On je takođe brižan otac, koji voli svoje sinove i uči ih svom zanatu. On je na kraju žrtvovan od strane nekih dečaka koji su ga uhvatili i odneli u torbi.</p>


<p>Drugi važni likovi su ribice iz vira, koje su klijenti Raka Krojača. One su predstavljene kao lepe, razigrane i taštine ribe, koje žele da imaju najlepša odela za zabavu na mesečini. One su takođe nezahvalne i sebične, jer ne cene dovoljno rad Raka Krojača i ne brinu se za njegovu sudbinu. One su na kraju razočarane što nisu dobile svoje haljine i što su ostale bez svog omiljenog krojača.</p>


<p>Treći važni likovi su sinovi Raka Krojača, koji su njegovi pomoćnici i naslednici. Oni su predstavljeni kao vredni, poslušni i verni rakovići, koji pomažu svom ocu u poslu i donose mu materijal za šivenje. Oni su takođe tužni i usamljeni, jer su izgubili svog oca i ostali bez njegove ljubavi i zaštite. Oni su na kraju ostali da žive pod belutkom i da nastave zanat svog oca.</p>


<p>Radnja bajke se odvija u tri dela: uvod, zaplet i rasplet. U uvodu se upoznajemo sa likom Raka Krojača i njegovim zanatom, kao i sa ribicama iz vira koje mu naručuju haljine za zabavu. U zapletu se događa glavni sukob, kada Rak Krojač biva uhvaćen od strane dečaka koji ga odnose u torbi. U raspletu se rešava sukob, kada Rak Krojač nestaje iz reke, a njegovi sinovi i svi drugi stanovnici reke ga žale i plaču za njim.</p>


<h5>Priča o Raku Krojaču - Desanka Maksimović: Značaj i uticaj bajke</h5>


<p>Priča o Raku Krojaču je bajka koja ima veliki značaj i uticaj na srpsku književnost i kulturu. To je jedna od najlepših bajki Desanke Maksimović, koja je bila jedna od najpoznatijih i najvoljenijih srpskih pesnikinja. Ona je pisala pesme, priče, romane, drame, eseje i kritike za decu i odrasle. Ona je bila inspirisana narodnom poezijom, istorijom, mitologijom i prirodom. Ona je bila glasnik humanizma, ljubavi, slobode i mira.</p>


<p>Priča o Raku Krojaču je bajka koja je imala veliki uticaj na čitaoce svih generacija. To je bajka koja nas uči o vrednostima koje treba da negujemo u životu: radu, ljubavi, žrtvi i poštovanju. To je bajka koja nas zabavlja svojom lepotom i maštovitošću. To je bajka koja nas obogaćuje svojom porukom i simbolikom. To je bajka koju treba čitati i prenositi dalje.</p>


<h6>Priča o Raku Krojaču - Desanka Maksimović: Kako čitati i razumeti bajku?</h6>


<p>Priča o Raku Krojaču je bajka koja se može čitati i razumeti na različite načine. To je bajka koja ima više slojeva značenja i koja se obraća različitim čitaocima. To je bajka koja se može čitati kao priča za decu, koja ih uči o moralnim vrednostima i koja ih zabavlja svojom fantastičnom radnjom i likovima. To je bajka koja se može čitati kao priča za odrasle, koja ih podseća na njihovo detinjstvo i koja ih tera da razmisle o svom životu i društvu. To je bajka koja se može čitati kao književno delo, koje pokazuje veštinu i maštu pisca i koje ima bogatu simboliku i stil.</p>


<p>Da bi se čitala i razumela Priča o Raku Krojaču, potrebno je obratiti pažnju na neke elemente bajke. Prvo, potrebno je upoznati se sa autorom bajke, Desankom Maksimović, i njenim životom i delom. Ona je bila pesnikinja koja je pisala o ljubavi, slobodi, prirodi i narodu. Ona je bila inspirisana narodnom poezijom i tradicijom, ali je takođe pratila savremene tokove u književnosti. Ona je bila humanista, koja je verovala u dobro u ljudima i koja je zalagala za mir i toleranciju. Drugo, potrebno je upoznati se sa žanrom bajke i njenim karakteristikama. Bajka je književni žanr koji pripada fantastici i koji ima svoje zakone i pravila. Bajka se odlikuje neobičnim radnjama i likovima, koji su često izmišljeni ili preuzeti iz mitologije ili narodne tradicije. Bajka ima svoju strukturu, koja se sastoji od uvoda, zapleta, raspleta i zaključka. Bajka ima svoju poruku, koja se obično odnosi na moralne vrednosti ili životne pouke. Treće, potrebno je obratiti pažnju na simbole i motive u bajci i njihovo značenje. Simboli su predmeti ili pojave koji imaju dublje značenje od onog koje imaju na prvi pogled. Motivi su ponavljajuće teme ili ideje koje se javljaju u bajci. U Priči o Raku Krojaču, neki od simbola su rak, reka, belutak, makaze, biser, sedef, pesak, srebro, mesec... Neki od motiva su rad, ljubav, žrtva, poštovanje, nesreća, žalost...</p>


<p>Čitajući i razumevajući Priču o Raku Krojaču na ovaj način, možemo bolje da uživamo u njenim lepotama i da naučimo nešto iz nje.</p>


<h7>Priča o Raku Krojaču - Desanka Maksimović: Kako učiti i pisati o bajci?</h7>


<p>Priča o Raku Krojaču je bajka koja se može učiti i pisati o njoj na različite načine. To je bajka koja ima mnogo toga da nam ponudi i koja nas može obrazovati i inspirisati. To je bajka koja se može učiti kao lektira, koja nam pomaže da razvijemo svoje čitalačke i književne veštine. To je bajka koja se može pisati kao sastav, koji nam pomaže da izrazimo svoje mišljenje i kreativnost. To je bajka koja se može učiti i pisati kao zadovoljstvo, koje nam pomaže da se opustimo i zabavimo.</p>


<p>Da bi se učila i pisala Priča o Raku Krojaču, potrebno je pratiti neke korake i savete. Prvo, potrebno je pažljivo pročitati bajku i razumeti njen sadržaj i poruku. Potrebno je obratiti pažnju na likove, radnju, simbole, motive i žanr bajke. Potrebno je zapamtiti glavne događaje i detalje iz bajke. Potrebno je uporediti bajku sa drugim delima Desanke Maksimović ili drugih pisaca bajki. Drugo, potrebno je analizirati bajku i izneti svoje mišljenje o njoj. Potrebno je odgovoriti na neka pitanja koja se tiču bajke, kao što su: Ko je glavni lik? Šta se događa u bajci? Kako se završava bajka? Koja je poruka bajke? Šta nam se sviđa ili ne sviđa u bajci? Kako bismo mi napisali kraj bajke? Treće, potrebno je napisati sastav o bajci i pokazati svoje znanje i kreativnost. Potrebno je odabrati temu sastava, koja može biti opis lika, radnje ili simbola iz bajke, ili interpretacija poruke ili žanra bajke, ili lični doživljaj ili utisak o bajci. Potrebno je napraviti plan sastava, koji se sastoji od uvoda, razrade i zaključka. Potrebno je napisati sastav po planu, koristeći svoje reči i primeri iz bajke. Potrebno je proveriti sastav na greške u pravopisu, gramatici ili stilu.</p>


<p>Učeći i pišući Priču o Raku Krojaču na ovaj način, možemo bolje da savladamo ovu lektiru i da pokažemo svoje sposobnosti i talente.</p>


<h8>Priča o Raku Krojaču - Desanka Maksimović: Kako uživati i stvarati uz bajku?</h8>


<p>Priča o Raku Krojaču je bajka koja se može uživati i stvarati uz nju na različite načine. To je bajka koja ima mnogo toga da nam pruži i koja nas može zabaviti i motivisati. To je bajka koja se može uživati kao igra, koja nam pomaže da razvijemo svoju maštu i fantaziju. To je bajka koja se može stvarati kao umetnost, koja nam pomaže da razvijemo svoj izraz i talenat. To je bajka koja se može uživati i stvarati kao zadovoljstvo, koje nam pomaže da se osećamo srećno i ispunjeno.</p>


<p>Da bi se uživalo i stvaralo Priča o Raku Krojaču, potrebno je iskoristiti neke mogućnosti i ideje. Prvo, potrebno je pročitati bajku naglas ili slušati kako je neko čita ili priča. Potrebno je doživeti bajku kao živu priču, koja nas uvlači u svoj svet i koja nas budi emocije i misli. Potrebno je zamisliti likove, radnju, simbole i motive iz bajke i predstaviti ih u svojoj glavi ili na papiru. Potrebno je upoznati se sa drugim verzijama ili adaptacijama bajke, koje su nastale u različitim medijima ili kulturama. Drugo, potrebno je igrati se bajkom i napraviti svoju verziju ili nastavak bajke. Potrebno je izabrati likove, radnju, simbole i motive iz bajke ili dodati nove i promeniti ih po svojoj želji. Potrebno je napisati ili ispričati svoju verziju ili nastavak bajke, koristeći svoje reči i stil. Potrebno je ilustrovati ili dramatizovati svoju verziju ili nastavak bajke, koristeći svoje crteže, boje, kostime, rekvizite, glasove... Treće, potrebno je stvarati uz bajku i napraviti svoje delo ili projekat inspirisan bajkom. Potrebno je izabrati oblik ili vrstu svog dela ili projekta, koji može biti pesma, priča, slika, skulptura, film, igra... Potrebno je koristiti elemente iz bajke ili dodati nove i prilagoditi ih svom obliku ili vrsti svog dela ili projekta. Potrebno je napraviti ili izvesti svoje delo ili projekat inspirisan bajkom, koristeći svoje veštine i materijale.</p>


<p>Uživajući i stvarajući Priču o Raku Krojaču na ovaj način, možemo bolje da iskoristimo ovu bajku i da pokažemo svoje sposobnosti i talente.</p>


<h9>Priča o Raku Krojaču - Desanka Maksimović: Zašto čitati i voleti bajku?</h9>


<p>Priča o Raku Krojaču je bajka koja se može čitati i voleti iz mnogo razloga. To je bajka koja ima mnogo vrednosti i kvaliteta. To je bajka koja nas uči o moralu i etici, o radu i ljubavi, o poštovanju i žrtvi. To je bajka koja nas informiše o prirodi i kulturi, o reci i životinjama, o narodu i tradiciji. To je bajka koja nas obrazuje i inspiriše, o književnosti i umetnosti, o žanru i stilu, o simbolici i mašti. To je bajka koja nas zabavlja i motiviše, o igri i stvaranju, o fantaziji i izrazu, o zadovoljstvu i sreći.</p>


<p>Čitajući i voleći Priču o Raku Krojaču, možemo bolje da upoznamo sebe i svet oko nas. Možemo bolje da razumemo sebe i druge. Možemo bolje da izrazimo sebe i svoje ideje. Možemo bolje da uživamo u sebi i u životu.</p> 4e3182286b


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page